Jak zapobiegać kradzieży danych ze sprzętu elektronicznego?

Prowadzenie każdej firmy wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Jest to nie tylko odpowiedzialność za swoich współpracowników ale również za sprzęt oraz bezpieczeństwo danych. Kwestie przechowywanie takich danych w formie zarówno papierowej jak i elektronicznej regulują kwestie RODO. Należy jednak pamiętać, że dane elektroniczne, funkcjonujące w środowisku online znacznie łatwiej wykraść. Nie zapobiegnięcie takim wrogim praktykom może finalnie skutkować odpowiedzialnością karnofinansową.

Wymiana sprzętu w firmie – co należy zrobić by spać spokojnie?

O ile w przypadku przechowywania danych w formie papierowej wykorzystuje się specjalne szafki RODO pod kluczem czy sejfy o różnych klasach zabezpieczeń to w przypadku danych elektronicznych są to różne nośniki danych takie jak twarde dyski firmowych komputerów czy dane w chmurze. Dane w formie papierowej można wykraść tylko po przez fizycznie wyniesienie obiektu z siedziby organizacji. W przypadku danych elektronicznych wystarczy kliknięcie niewłaściwego linku w skrzynce pocztowej by trafić na kłopoty. Często spotykanym, mylnym pojęciem jest powszechne myślenie, że do kasacji danych wystarczy tylko przycisk „delete” oraz opróżnienie pliku „kosz” znajdującego się na pulpicie. Tak naprawdę nawet defragmentacja dysku tutaj nie wystarczy. Firmy często biorąc leasing na sprzęt komputerowy co okres kilku lat wymieniają wyposażenie elektroniczne biur. Taki poleasingowy sprzęt trafią w ów czas do utylizacji lub trafia w nowe ręce. Druga opcja przeznaczenia takiego sprzętu jest niebezpieczna. Należy tutaj pamiętać, że dane z każdego urządzenia nawet po skrupulatnym wykasowaniu można odzyskać. Konieczne jest fizyczne niszczenie danych po przez materialne uszkodzenie nośników lub wielokrotne nadpisanie i zaszyfrowanie danych tak by niepożądane osoby nie miały dostępu do informacji, do których przeglądania nie są upoważnione.

Jak zabezpieczyć takie dane?

Sprawdzonym i pewnym sposobem jest tutaj oddanie takiego sprzętu w ręce firmy. Której specjalizacją jest niszczenie danych. Jest to rozwiązanie o tyle pewne, że taka firma po przeprowadzeniu szyfrowania danych lub niszczenia fizycznego nośników pamięci sporządza specjalny raport z przeprowadzenia procedury. Jest to formalny dowód na to, że czynność została przeprowadzona a ryzyko wrogich działań osób trzecich zostało zlikwidowane. Takie działanie nie tyczy się jedynie laptopów lub komputerów stacjonarnych. Firmy korzystają z takich urządzeń jak dyski zewnętrzne, smartfony czy tablety. Można tutaj użyć przywrócenia ustawień fabrycznych i usunięcia całości danych. W androidzie nie jest to trudne nie daje to jednak gwarancji, że nowy właściciel takiego urządzenia nie spróbuje odzyskać danych. 
Wyżej wymienione usługi warto zlecić specjalistom z selkea.pl