Komornik sądowy w Mielcu

Komornik Błażej Piątek przyjmuje w Kancelarii Komorniczej nr VII przy sądzie rejonowym w Mielcu. Zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z usług, jakie oferuje Komornik sądowy Mielec. Kancelaria komornicza mieści na ulicy Wolności 23B/45.

Komornik sądowy Mielec — godziny pracy

W kancelarii pracujemy od poniedziałku do piątku. Poniedziałek 10:00 – 17:00 i środa 8:00 – 10:00 to godziny, w jakich przyjmuje komornik sądowy Mielec. Można się z nami również skontaktować telefonicznie w godzinach pracy, poprzez numer kontaktowy: 17 250 61 50, albo za pośrednictwem e-mail: mielec.piatek@komornik.pl

Komornik sądowy Mielec — spłacanie zadłużeń

Komornik Sądowy Błażej Piątek to magister prawa. Uczęszczał na Uniwersytet Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie. Jest doświadczonym funkcjonariuszem, działającym publicznie jako komornik sądowy Mielec w kancelarii przy Sądzie Rejonowym. W postępowaniu egzekucyjnym, jak i zabezpieczającym, komornik ma wiele lat doświadczenia. Kancelaria Komornicza, którą prowadzi, udostępnia elektroniczne księgi wieczyste i wiele portali, które pozwalają na dostęp do wielu różnych informacji.

Wpłaty można przekazywać pocztą albo przelewem internetowym: BNB Paribas S.A. na numer: 70 1600 1462 1899 8068 9000 0004. Tytułem przelewu ma być sygnatura GKM / KM / KMS / KMP wraz z imieniem i nazwiskiem osoby zadłużonej. 

Portale, do których komornik ma dostęp

Za pomocą platform internetowych, komornik może mieć dostęp do wielu spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym. Są to takie portale jak:

  • Kir Ognivo — pozwala ustalić komornikowi sprawdzić, czy osoba zadłużona ma jakiekolwiek rachunki bankowe. Ma dostęp do 133 banków spółdzielczych, a lista banków ciągle jest aktualizowana. 
  • e-Sąd — w tym systemie można uzyskać elektroniczny nakaz zapłaty.
  • CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) — w tym miejscu komornik sprawdza, czy osoba zadłużona prowadzi działalność gospodarczą.
  • CEPiK — zawiera bazę, która ma informację pojazdach wraz z ich posiadaczami. Komornik sprawdza, czy osoba jest właścicielem pojazdu.
  • EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) – pozwalają sprawdzić prawa do nieruchomości.
  • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych) – pozwala ustalić miejsce zatrudnienia osoby zadłużonej.
  • ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – w tym miejscu komornik przyśpiesza urzędową korespondencję.
  • Komornik Online — pozwala sprawdzić postępowania egzekucyjne. Również wierzyciele i ich pełnomocnicy mogą z niego korzystać.